Projekttámogatás

A projekt címe:

Kvalitatív technológiák bevezetése a halfeldolgozási gyakorlatba a termék hamisítás kiküszöbölésére

a támogatás mértéke (%-ban):60,5%
a szerződött támogatás összege:95 153 366 Ft
A Kedvezményezett neve:The Fishmarket Kft.
a projekt tervezett befejezési dátuma:2020.02.29
projekt azonosító száma:KFI_16-1-2017-0487

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az akvakultúra termékekből az EU nettó importőr, az EU-ban elfogyasztott akvakultúra termékek 60%-a nem az EU-ban termelődik meg. Ezen termékek fogyasztása emelkedik, aminek ütemével a termelői oldal nem tud megbirkózni, így előtérbe kerül az akvakultúra termékek hamisítása. A kábítószer-kereskedelem után az EU-ban. a második legnagyobb illegális üzletág a visszaélés az élemiszerlánc-termékekkel. A leggyakoribb módszerek: a gyengébb minőségű anyagok használata, illetve olcsóbb termékek átcsomagolása a minőségibb változat csomagolásába, a szavatosság átírása, a romlott élelmiszer feldolgozása, eredetvédett termékek hamisítása és mesterséges anyagokkal, gyakran nem is engedélyezett összetevőkkel való dúsítás. Ez a “trend” korábban, más élelmiszerek terén már elérte hazánkat, de az elmúlt években jelentkezett a halászati termékek piacán, és a folyamat nem kímélte sem az édesvízi, sem a tengeri termékeket, és ismereteink szerint ez a tendencia fokozódik.

A projekt célkitűzése, hogy komplex és viszonylag gyors eljárásokat dolgozzon ki az akvakultúra termékek hamisításának azonosítására. Ezen eljárások a keretrendszert adják meg a vizsgálatoknak, mivel a számos akvakultúra termékre egyöntetű vizsgálati módszert nem lehet kifejleszteni, a metodikát mindig illeszteni kell az analizálandó termékhez.

A pályázó vállalkozás több megközelítési módszertant alkalmazva kívánja mérsékelni a vállalkozást, és ezen keresztül a végfogyasztókat érő kárt. Ehhez modern halegészségügyi- és higiéniai, érzékszervi (organoleptikus), biokémiai analitikai, valamint molekuláris biológiai elemzéseket kíván kidolgozni és bevezetni a technológiájába. Ennek alapja, hogy minden akvakultúra terméknek jellegzetes mikrobiális, érzékszervi tulajdonsága és DNS markere van, amire céltudatosan fejlesztve technológiát, könnyen elkülöníthető egymástól az “igazi” és a “hamisított” termék, objektív módon megállapítható a termék frissessége.

A projekt összege nettó 160.170.000 Ft forint, ebből vissza nem térítendő támogatás nettó 97.005.000 Ft forint. A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása c. pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal írta ki, a vissza nem térítendő támogatást a Magyar Állam nyújtja. Ez a pénzügyi keret jelentősen hozzájárulhat, hogy a jelen kutatási eredmények alapján létrejövő technológia, mint know-how, ill. a prototípus is külön-külön innovációs értéket képviseljen.


További információ:

Palotás Péter, projektvezető

Projekttámogatás

A projekt címe:

Halfeldolgozó üzem komplex technológia fejlesztése, bővítése és felújítása a termelői kapacitás növelési-, környezetvédelmi-, élelmiszerbiztonsági- és munkakörülményeket javító célok megvalósulása érdekében

a támogatás mértéke (%-ban):50%
a szerződött támogatás összege:70 156 610 Ft
A Kedvezményezett neve:The Fishmarket Kft.
a projekt tervezett befejezési dátuma:2020.08.31.
projekt azonosító száma:MAHOP-5.3.3-2016-2017-00002

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A budaörsi HU 497 EK engedélyszámú halfeldolgozó üzemének technológiai fejlesztése és bővítése a jelenleg is piacvezető vállalkozás termelői kapacitásának és értékesítési csatornáinak bővítését, a technológia megújítását, környezetvédelmi és élelmiszer-biztonság növelését célozza meg.

A 300 m2 –vel bővített üzemterületre új szociális blokk kerül, ahol megvalósulhatnak a kultúrált munkavállalói környezet biztosításának elvei, az élelmiszer-biztonsági előírások személyi higiéniát érintő követelményei, és a munkavédelmi előírások. A megnövekedett csomagolóanyag mennyiség betárolása és a higiénikus üzembe juttatása megvalósulhat, csökkentve a kórokozókkal való kontamináció lehetőségét. A felszabaduló üzemi területen, az összes feldolgozásra használt munkafelület 60%-al nő, 9 folyóméter munkaasztalról 15 folyóméterre. Így lehetőség nyílik bővíteni a létszámot 2-3 fővel, valamint a termelési kapacitást, melynek névleges értéke napi 3000 kg-ról 3750 kg-ra nő. A hűtőtároló méretei nem növelhetőek, de az 50 m2 alapterületű tároló kapacitását az átépítés eredményeként magas raktározással 30%-val szeretnénk növeli, 16 raklaphelyről 24 raklaphelyre emelkedik a raktár befogadóképessége. A SELFISH© termékcsalád ultrafriss mikrózható DARFRESH© csomagolásban forgalomba kerülő termékeket a jelenleg is üzemelő MULTIVAC Darfresh© csomagológépen végezzük. A süthető tasakos termékeket vákuumcsomagolásban hozzuk forgalomba, melyet egy egykamrás vákuumcsomagolón gyártunk ennek a kapacitás szűkössége miatt a vevői megrendeléseket nem tudjuk kielégíteni. A jelenlegi gép kapacitása 5 csomag / perc, míg a megvásárolni kívánt MULTIVAC C500-as kétkamrás csomagológép ennek a duplája. Egy műszakban folyamatos üzem mellett 4800 db süthető tasakos csomagolt termék készülhet. Új, ultramélyfagyasztott termékek gyártását tervezzük a HORECA ügyfelek részére. Jelenleg ehhez már rendelkezünk egy kriogén fagyasztóval, de az így előállított nitrogénnel fagyasztott termék tárolásához szükséges egy ultramélyhűtő raktár, amely -70°C hőmérsékleten képes a terméket tárolni a kiszállítás pillanatáig. A -70°C-on való tárolás biztosítása azért szükséges, mert az enzimvezérelt fehérje és lipid degradáció – 60°C alatti hőmérsékletnél áll le teljesen, így a termék minősége, biokémiai paraméterei a kriogén fagyasztás pillanatában megőrzött állapotban megmarad gyakorlatilag korlátlan ideig. Egyedi gyártású ultrahangos vízpárásítóval szerelt friss hal hűtő a friss halászati termékek értékesítésig való eltartásához szükséges. A hűtött térben a páratartalom emelése megakadályozza, hogy a haltest kültakaróján védő funkciót betöltő epidermisz mucinózus glükoprotein rétege vizet veszítsen, elveszítve ezáltal védő funkcióját. Továbbá a víz hőátadási tényezője sokkal jobb, mint a levegőé, ezáltal a haltestek hűtése hatékonyabban valósul meg, kevesebb energia szükséges ugyanannyi halhús hűtéséhez a 95%os páratartalom mellett. A haltestek eltarthatósága így 1-2 nappal meghosszabbítható. Az anyagforgalmi útvonal megváltozik, az állati hulladéktároló kikerül a feldolgozói övezetből.

A halak tisztítási folyamata az így felszabadult területre kerülhet, így minimalizálódik annak a lehetősége, hogy a halak tisztítása közben a kültakarón és emésztőcsatornában található kórokozók fizikai kapcsolatba kerüljenek a már hasított haltestekkel. A hőszigetelő panelek és a padozat találkozásánál az élvédők teljes cseréje továbbá rozsdamentes ütközésvédő elemek felszerelése szükséges. A minőségbiztosítási laboratórium lehetővé teszi, hogy a gyártás folyamatbán állandó mintavételezéssel, valós időben kapjunk információt a termékek mikrobiális-, fizikai- kémiai- és érzékszervi minőségéről. A laboratórium lehetővé teszi továbbá a termékfejlesztéshez szükséges kísérletek lebonyolítását. Egy munkahely létesítése is lehetővé válik egy felsőfokú végzettségű laboráns személyében. Az állati hulladék tároló az üzemen kívülre kerül, a jelenlegi hulladéktároló mellé, mindkettő csepp és légmentesen záró, -5 °C-ra hűtött épületbe helyeznénk, melynek falai és padozata mosható és fertőtleníthető. Így megelőzhető, az állati eredetű szennyeződéssel kontaminálódott göngyölegből felszabaduló szag és szennyeződés a környezetbe kerüljön. A haltartó kádjaink jelenleg 1 db 9 m3 –es és 1 db 1 m3 –es kádak vízátfolyásos rendszerűek, az éves elfolyó vízmennyiség ezáltal megközelítőleg 3000 m3 . A halak életbenntartásához jelenleg naponta 90%-os vízcserét biztosítunk. A víz visszaforgatásos hűtött, bioszűrővel szerelt új haltartó medencékkel elegendő az összes vízmennyiség napi 10%-nak cseréje, ezáltal a vízfelhasználás és a szennyvíz kibocsájtás 300 m3-re csökkenthető! Növekedési céljaink eléréséhez a vidéki városokban működő HORECA egységek kiszolgálását tervezzük fejleszteni. A túraútvonalak alkalmával több várost érintene egy-egy teherautó, a szállított termékek sokfélesége megkívánja a speciális felépítményt, mely alkalmas akár előhűtött, akár gyorsfagyasztott termékek szállítására és helyben történő kimérésére.

Projekttámogatás

A projekt címe:

Kampány a hazai akvakultúra termelésből származó új halfaj, a fekete amur és egyéb hazai fajokból készült ultrafriss konyhakész termékek piaci bevezetésére és új online értékesítési csatorna kiépítésére

a támogatás mértéke (%-ban):50%
a szerződött támogatás összege:12 742 500 Ft
A Kedvezményezett neve:The Fishmarket Kft.
a projekt tervezett befejezési dátuma:2020.08.25.
projekt azonosító száma:MAHOP-5.3.1-2016-2017-00001

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A MAHOP 5.3.1 támogatásával megvalósulandó projekt célja, a hazai halfogyasztás további növekedésének előremozdítása, és új piacok feltárása jó piaci potenciállal bíró új faj és abból előállított innovatív termékek piaci bevezetésével és népszerűsítésével. A cél eléréséhez továbbá a XXI. századi fogyasztói és vásárlói szokásoknak elébe menő új forgalombahozatali csatornák kiépítését valósítanánk meg.

Vállalkozásunk évtizedes piaci tapasztalatai és a Corvinus Egyetem Gazdaságtan Tanszékének 2014-ben a magyarországi halfogyasztási szokások felmérésére irányuló kutatása alapján, jól leírhatók a magyar lakosság azon szegmensei, melyek a hazai halászati ágazat bővüléséhez fizetőképes kereslettel és fogyasztói kultúrával rendelkeznek. A GFK-Tárki 2008-as, a hazai lakosság fogyasztói szegmentálását megállapító kutatása alapján „befutott értelmiségi 14%, „felső plusz” 4% és a „hedonista fiatal” 17%”-ként megnevezhető csoportok alkotják a hazai halfogyasztás növekedésének bázisát. A fentebb meghatározott társadalmi csoportok szociológiai-, kulturális- és anyagi helyzetének megfelelően dolgoztuk ki projekt céljainkat és a célok eléréséhez szükséges eszközöket.

A hazai halászati ágazat lehetőségeit és a fentebb meghatározott fogyasztói csoportok feltárt igényeit figyelembe véve kiválasztottuk a fekete amurt (Mylopharyngodon piceus) mint új fajt, hogy kiváló húsminőségére és érzékszervekre ható tulajdonságaira alapozva, új termékek fejlesztésével, célzott marketing aktivitással és új értékesítési csatorna kiépítésével a halfogyasztásra hajlandó társadalmi csoportokon belül növeljük a fogyasztás intenzitását és a hazai halászati ágazat termeléséből származó termékek iránti bizalmat erősítsük. Emellett célunk, hogy tovább szélesítsük a halfogyasztók körét más társadalmi rétegekre is, egyúttal megteremtve a hagyományos halászati termékek számára is a szélesebb piaci lehetőségeket.

A projekt fő elemei: weboldalfejlesztés és rendezvényszervezés az új termékek közvetlen népszerűsítéséhez és az üzleti háló fejlesztéséhez.

Kampány a hazai akvakultúra termelésből származó új halfaj, a fekete amur és egyéb hazai fajokból készült ultrafriss konyhakész termékek piaci bevezetésére és új online értékesítési csatorna kiépítésére.

Supporting OrganizationsTovábbi információ